SD VIDYA SASANA KARIMUN

KELAS 4

DAFTAR SISWA T.P 2023/2024

KELAS                 : 4A

WALI KELAS       : MIKHAEL PAYONG AMA, S.E

 

NO NAMA SISWA JENIS KELAMIN AGAMA
L P ISLAM BUDDHA KRISTEN
1 ABID AQILA ELNASRI L   I    
2 ANGELIN KWET   P   B  
3 AQBAR AINUROHMAN A L   I    
4 CHRISTIAN SAMUEL L       K
5 DELVIN PRATAMA L   I    
6 GISELA RONAULI PARDEDE   P     K
7 HAPPY LIM L     B  
8 JAYDEN LAW L     B  
9 JESSIE VANECIA   P   B  
10 JOLIN   P   B  
11 JUSTIN KHO L     B  
12 MELISSA   P   B  
13 NAZRIL SAPUTRA L   I    
14 REZKY ENIORANZA L   I    
15 RIYU AURELIO L       K
16 ROYCE L     B  
17 SILVIA HILLIARY   P   B  
18 SYLVIA CAROLINE ZHANG   P   B  
19 VANIA LARISSA   P     K
20 VANIA TAMARIN N   P     K
 
JUMLAH 11 9 5 10 5

 

DAFTAR SISWA T.P 2023/2024

KELAS                 : 4B

WALI KELAS       : JULIATI, S.E

 

NO NAMA SISWA JENIS KELAMIN AGAMA KETERANGAN
L P ISLAM BUDDHA KRISTEN  
1 ALEXANDER SIHOTANG L       K  
2 CARWIN GUSFERNANDO L     B    
3 CAYLIN BELLVANIA   P   B    
4 CHRISELDA TEO   P   B    
5 DUMA OLIVIA SINAGA   P     K  
6 ELYSSA LIM   P   B    
7 GISELA STEVANIA   P     K  
8 HENDY BASTIAN M L       K  
9 JENIFER MARIANA SIREGAR   P     K  
10 JOHN HO L     B   PINDAHAN
11 JUSTIN KHE L     B    
12 KEVIN WILLIAM LIE L     B    
13 MERIANTY FERRONICA   P     K  
14 REFIZA PUTRIFIHLEPI S   P   B    
15 REGINA SASELIA   P   B    
16 RESKI ELPANDO L       K  
17 SELINA   P   B    
18 TABITA AMELIA   P     K  
19 WILBERT WANG L     B   PINDAHAN
20 ZITA MARITO   P     K  
   
JUMLAH 8 12 11 9